ГРАНАТ остенен, гривна

44.00лв.

Изящна гривна от гранат алмандин с остенени сфери. Преклонението пред възможностите за въздействие на граната върху човешкия организъм е засвидетелствано още в библейските текстове. Гранатът е символ на вечното обновление. За християните той е камъкът на Свещения граал.  Индусите го свързват с Огъня на кундалини. През всички епохи е носен и от мъже, и от жени за преодоляване на всякакви препятствия и укрепване на духовните и физическите сили.

Размер: ок. 18 см, диаметър на сферата 10 мм

Close